Natuurbegraven

Natuurbegraven

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap en hebben graven met ornamenten en bloemen. Andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur en zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving. Die liggen schijnbaar willekeurig verspreid, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten kentekens.

Een van de voorwaarden bij natuurbegraven is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.

“Thanatopraxie en natuurbegraven gaan niet goed samen” is een verkeerde veronderstelling.

Sinds kort mogen overledenen die een lichte balseming (thanatopraxie) hebben ondergaan ook op de natuurbegraafplaats begraven worden. Gebleken is dat de balsemvloeistof snel afbreekt en geen gevaar voor het milieu oplevert.

Natuur begraven is in Nederland nog relatief nieuw. Waarschijnlijk roept dit vragen bij u op. Als u meer wilt weten kan ik u hierover informeren.