Melden van Overlijden

Op het moment dat er iemand komt te overlijden, komen er vaak direct vragen omhoog. Wat moeten we nu doen? Kan ik al een uitvaartonderneming bellen? Hoe snel na het overlijden bel ik de juiste personen? 

Maar na het overlijden is er geen haast. Als u bijvoorbeeld eerst de familie wilt laten komen, of er samen met uw gezin in alle rust bij wilt zitten kan dat zeer zeker. Uw gevoel telt, als u er klaar voor bent schakelt u een arts in. De arts constateert dan het overlijden en geeft u het advies om een uitvaartonderneming te bellen.

Het belangrijk dat je kiest voor een uitvaartorganisatie die je begrijpt en kundig adviseert. Met 25 jaar ervaring in het verzorgen van persoonlijke uitvaarten weten wij als geen ander hoe we samen met jou een gepast afscheid verzorgen. Jouw herinneringen en verhalen vormen de inspiratiebron voor dit onvergetelijke afscheid, waarin iedereen je dierbare zal herkennen.

Als u gebruik wilt maken van onze steun en dienstverlening neemt u contact op ons

https://www.uitvaartverzorgingremcohol.nl

EEN UITVAART EN HET CORONAVIRUS

Het Corona virus heeft Nederland in zijn greep en voor iedere Nederlander is het een moeilijke periode, maar helemaal wanneer u tijdens deze crisis een dierbare verliest. Juist in deze tijd begrijpen we dat u veel vragen heeft omtrent de mogelijkheden rondom de uitvaart, zeker in combinatie met de lopende maatregelen. 

Wij begrijpen heel goed hoe ingrijpend de maatregelen zijn in deze periode. Wij doen er alles aan om, samen met u, een waardig afscheid te verzorgen.

Corona maatregelen

Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan volgt Uitvaartverzorging Remco Hol de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Zo beschermen wij onszelf, elkaar en de rest van Nederland

Uitvaartverzorging Remco Hol volgt de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus op de voet. Door afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche zijn wij altijd op de hoogte van de maatregelen die impact kunnen hebben op het verzorgen van een uitvaart 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder kunt u de berichtgeving over Corona volgen of volg de actuele informatie op onze Facebook pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN 

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Sinds 1 juli is het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn onbeperkt. Wel dient 1,5 meter afstand gehouden te worden (uitzondering van personen onder de 18 jaar of uit één gezin). Het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn is dus sterk afhankelijk van de uitvaartlocatie, kerk of alternatieve locatie.

Hoeveel personen mogen er bij een familiebezoek/condoleance zijn?

Het aantal personen bij familiebezoek of een condoleance is onbeperkt. Wel dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden (uitzondering van personen onder de 18 jaar of uit één gezin).

Aanvullende regels

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

Sluiten van de uitvaartkist mogen de nabestaanden zelf doen, onze medewerkers bereiden voor.
OF Sluiten van de kist doen onze medewerkers, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
Verzorging van een overledene kan thuis of in het Uitvaartcentrum plaatsvinden, familieleden mogen hierbij aanwezig zijn. 

Zijn er mogelijkheden als de uitvaart niet door iedereen kan worden bijgewoond om deze toch bij de uitvaart te betrekken?

Wij kunnen op alle uitvaartlocaties een live-stream verzorgen om een uitvaart te volgen.

Het regelen van de uitvaart.

Wij maken met u een afspraak voor een regelgesprek, bij u thuis. Wij houden wel 1,5 meter afstand.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt ons 24 uur per dag bereiken. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. Wij zullen u  vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Landelijk informatienummer

Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. 

 

 

RH OverledenenZorg & Thanatopraxie 

 

Neem vrijblijvend contact op

Vul het formulier hieronder zo volledig en duidelijk mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op.